0
0
Subtotal:  0,00
Geen producten in je winkelwagen.

Kwaliteit

https://www.nvlborstvoeding.nl/wp-content/uploads/2017/11/2017-Algemene-Voorwaarden-NVL.pdf

 WHO Code.

De WHO-code heet voluit de ‘Internationale Gedragscode voor het op de markt brengen van vervangingsmiddelen voor moedermelk’.

Het betekent dat ouders zelf een keuze moeten kunnen maken voor de voeding van hun kind, zonder beïnvloeding van commerciële partijen. Dankzij de WHO-code is in Nederland de reclame voor babyvoeding onder zes maanden aan banden gelegd. De WHO-code is uitgebreider dan de Nederlandse Warenwet of de Europese wet- en regelgeving.

Ik houd mij aan de WHO-code in de meest uitgebreide vorm.

Ik werk echter niet alleen met merken en producten van bedrijven die zich aan de WHO-code houden. Dit is de reden dat ik voor sommige merken geen reclame zal maken.

De WHO-code wil:

  • borstvoeding beschermen en bevorderen
  • dat ouders de juiste en voldoende voorlichting krijgen
  • dat vervangingsmiddelen voor moedermelk – wanneer nodig – juist worden gebruikt
  • dat richtlijnen voor de verkoop van en reclame voor babyvoeding worden nageleefd.

Privacy protocol

Inleiding

Als cliënt is het goed om te weten hoe de lactatiekundige IBCLC met persoonsgegevens omgaat.

Privacy

De Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) is door de Nederlandse wetgever opgesteld ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie/ praktijk die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Klik hier voor het https://www.nvlborstvoeding.nl/wp-content/uploads/2017/04/2017-NVL-basiskwaliteitseisen-privacyprotocol.pd

Klachtenprocedure.

Informatie

Wanneer u een klacht heeft over de afgenomen diensten, kunt u deze schriftelijk of via de email kenbaar maken bij Praktijk “Jessie”. Samen  evalueren is hierin van belang. De praktijk zal ten alle tijde proberen u hierin te horen, te begeleiden waar nodig. Pas nadat overleg tussen de zorgaanbieder en de cliënt niet tot een oplossing leidt, is het nodig een klacht op papier te hebben. Dit bepaalt de aanvang van de officiële termijn van de afhandeling van de klacht.  Komt u er niet uit met de praktijk, dan zal uw klacht overgenomen worden door klachtenportaal zorg.

Praktijk “Jessie” is lid van Klachtenportaal Zorg en voldoet daarmee aan de eisen van de WKKGZ.

Evaluatieformulier afgenomen diensten.

Praktijk Jessie vindt het heel belangrijk haar diensten zo veel mogelijk naar wens van de cliënt af te stemmen. In de meeste gevallen volgt er na een consult altijd nog een follow up, waarin duidelijk wordt of de cliënt tevreden is met de geleverde begeleiding. Wil u echter een evaluatieformulier invullen, dan is dat mogelijk via onderstaande link. U kunt het evaluatieformulier invullen en via de mail terugsturen of printen en via de post retour sturen.

https://www.nvlborstvoeding.nl/wp-content/uploads/2017/12/2017_Evaluatieformulier_-NVL_Basis_Kwaliteits_Eisen.docx

Direct een consult inplannen?